A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S T U W Z Ź Ż

ROBOTA

1) robota od metra ‘praca pozbawiona wartości artystycznej, szablonowa, bez dbałości o jakość’. Frazem.

 

2) robota Penelopy ‘czynność niemająca końca’. Wyrażenie rzeczownikowe. Penelopa ‘imię żony mitycznego bohatera greckiego, Odyseusza, która w oczekiwaniu na męża przez dwadzieścia lat zwodziła zalotników − obiecała wybrać któregoś z nich, gdy skończy tkać szatę dla swojego teścia, w nocy zaś pruła tkaninę utkaną w dzień’.

Przyjaciele słowniczka

to_top