A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S T U W Z Ź Ż

PISAĆ

1) coś jest pisane widłami ‘o czymś, co jest niepewne, ryzykowne’. Wyrażenie określające. ♦ Coś jest (palcem) na wodzie pisane.

 

2) każ (im) pisać na Berdyczów ‘próżne starania, ktoś daremnie się trudzi’. Fraza. Berdyczów ‘miasto na Ukrainie należące od XVI do XVIII wieku do ziem Rzeczypospolitej. W XVIII wieku stał się centrum handlu dalekosiężnego − wówczas powstało kupieckie powiedzenie pisz do mnie na Bedryczów, ponieważ był to jedyny adres, pod który poczta docierała bardzo szybko. Później fraza zmieniła znaczenie z pozytywnej na negatywną’.


3) nie przy mnie, nim pisane ‘nie mieć dużych umiejętności lub dużej wiedzy w jakimś zakresie’. Fraza.

Przyjaciele słowniczka

to_top