A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S T U W Z Ź Ż

LIK

1) iść do liku ‘liczyć się, być branym wrachubę’. Zwrot. Lik ‘daw. liczenie, wyliczanie’.

 

2) pod likiem ‘w odpowiedniej ilości, w miarę’. Wyrażenie określające. Lik ‘daw. stan liczebny, liczba, ilość’.

Przyjaciele słowniczka

to_top